Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  衡還鄉里朝廷以有尚等爲助教嗣領其學亊及有尚去而國學事頗廢廷議爲非有尚無足以繼

  衡者累遷國子祭酒以親老辭歸大德中復兩爲國子祭酒前後五居國學其教法一遵衡之舊而

  勤謹有加焉身爲學者師表數十年海内宗之卒謚文正李之紹平隂人從李謙學家貧教

  授鄉里學者咸集至元中以薦授翰林國史院編修官直學士姚燧欲試其才凡翰林應酬之文積

  十餘事併付之之紹援筆立成大德中丁母憂累起復終不能奪延祐三年升國子祭酒夙夜孜孜

  以教育人材爲心累升翰林侍講學士告老歸之紹自以其性優游少斷故號果齋以自勵︹明︺

  王彬東平人洪武進士建文中爲衘史巡視江淮燕兵至彬與指揮崇剛共守揚州時指揮王

  禮潛議舉城迎降彬執繫獄晝夜固守㑹燕人射書城中言縛彬獻者官三品千戸徐政張勝遂執

  彬以降不屈死師逵東阿人太祖時授御史擢陜西按察使獄繫囚數千逵至閲牘訊鞫旬月

  而盡成祖北征以逵督運逵以道路遥逺奏設頓舍令民以次遞輓營建北京遣逵采木湖湘凡八