Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  國縣晉屬頓邱郡後魏因之隋開皇六年改曰觀城屬武陽郡唐初屬澶州貞觀十七年省大厯七

  年復置仍屬澶州宋皇祐元年省入濮陽頓邱二縣四年復置屬開德府金屬開州元屬濮州明屬

  東昌府 本朝雍正八年屬濮州十三年改屬曹州府朝城縣在府北二百一十里東西

  距四十五里南北距五十里東至兗州府夀張縣界二十里西至直隸大名府南樂縣界二十五里

  南至濮州界三十里北至東昌府莘縣界二十里東南至范縣界二十里西南至觀城縣界二十五

  里東北至兗州府陽榖縣界十五里西北至東昌府冠縣治九十里漢置東武陽縣屬東郡後漢初

  平中甞為東郡治建安十七年改屬魏郡三國魏改屬陽平郡晉因之後魏改曰武陽縣北齊廢後

  周復置武陽縣屬魏州隋開皇十六年改屬莘州大業二年屬武陽郡唐𥘉屬魏州武徳五年又屬

  莘州貞觀元年還屬魏州十七年省入臨黄莘縣永昌元年復置縣曰武聖開元七年改曰朝城仍

  屬魏州元和中改屬澶州㝷復舊天祐三年復曰武陽縣五代後唐仍改曰朝城宋因之崇寕四年