Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  徙築於此成化宏治間修 本朝康熙八年乾隆五十六年重修觀城縣城周九里門

  三池廣二丈明正德六年築城外有隄朝城縣城周五里有奇門四池廣二丈明洪武

  五年築崇禎九年修 本朝康𤋮元年修乾隆二十九年重修

 ︹學校︺曹州府學在府治東本曹州學明正绕十一年建成化正德嘉靖間修 本朝順治

  康熙年間重建入學額數二十名菏澤縣學附府學内入學額數二十名單縣

  學在縣治東南明嘉靖五年建 本朝康熙十二年修入學額數二十名城武縣學

  在縣治東宋時舊址元至元間修明永樂嘉靖間因河患屢圯屢修 本朝康熙二十七年重建入

  學額數十五名鉅野縣學在縣治東舊在縣治北明洪武四年建成化正德間修 本朝

  康𤋮四十年重建入學額數十五名鄆城縣學在縣治東南宋元祐間建明成化萬厯間

  増修入學額數十五名曹縣學在縣治東南明洪武二年嘉靖二十六年因河患重修