Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在曹縣北四十里與定陶縣分界史記高祖紀漢五年即位汜水之陽注張晏曰汜水在濟陰界水

   經注汜水西分濟瀆東北逕濟陰郡南又東合於河瀆又東北逕定陶縣南又東北合黄水枝渠

   古濮水在濮州西南六十里菏澤縣北水 經 注濮水逕濮陽故城南又東逕濟隂離孤縣故城南

   又東逕葭密縣故城北又東北逕鹿城南又東與句瀆首受濮水枝渠於句陽縣故城南又東入乘

   氏縣左㑹濮水與濟同入鉅野濮水枝津上承濮渠東逕鉏邱城南又東逕峻城南而北去濮陽三

   十五里又東逕句陽縣西句瀆出焉又東北逕句陽縣之小成陽縣故東垂亭西而北入瓠河

   羊山水在觀城縣西北自直隸開州流入縣志水自澶濮漸流入觀明嘉靖間由黑迷塞北

   夾道疏兩渠以分其流時或浸城爲患後於城塹外築隄䕶之水從隄外稍折而東達馬頰始無泛

   濫之武水在朝城縣北元和志武河在朝城縣東十𡵯縣志武河發源縣北八里流入聊

   城縣界 按水經注即古漯水黄河自河南開封府儀封縣界流入經曹縣單縣南東流入江