Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   蘇徐州府碭山縣界府境河凡三徙自漢至唐宋河從今直隸開州界流入經濮州北觀城縣南東

   北流經范縣西北與朝城縣接境又東北流入兗州府陽榖縣界水經注河水自濮陽東北逕魏國

   縣南東為郭口津又東逕鄄城縣北又東北逕范縣之秦亭西又東北逕委粟津左會浮水故瀆又

   東逕武陽縣東范縣西又東北流為倉亭津元和志黄河在鄄城縣北二十一里臨黄縣南三十六

   里朝城縣東二十九里宋史河渠志濮州有任村東西南北凡四婦此宋以前河流逕府境之故道

   也金元以後河自今儀封縣界流入逕曹縣東北流逕定陶縣東南府治東南又東北流逕鄆城縣

   西東去濮州六十里又北逕范縣西又東北流入兗州府陽糓縣界今定陶縣西三十五里府治東

   五里鄆城縣西二十五里濮州東六十里皆有黄河故道即其地明洪武初徐達於今府治東五里

   之雙河口分支流通運永樂九年疏河流東北入會通河宏治八年都御史劉大夏築塞曹縣之黄

   陵岡及荆隆口等七處修建長隄黄河始不復北流入運即今河流之道經曹單二縣南俱四十里