Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   曹至單岸長九十里單至碭山岸長六十里有長隄䕶之是也宏治十三年河溢曹單被害正德四

   年河決曹縣之温家口馮家口遂決楊家口經曹單二縣城下直趨豐沛工部侍郎李鏜治之八年

   決曹縣以西天仙廟孫家口從曹縣城北東行十年決曹縣之焦家潭十四年城武單縣二城圯於

   河改遷嘉靖六年决曹縣之楊家口梁靖口衝入雞鳴臺七年決曹縣胡村寺分道入運十四年都

   御史劉天和𣸸築縷水隄起曹縣八里灣至單縣侯家林二十五年決曹縣溢入城武金鄉魚臺等

   縣二十六年河決湮没曹縣城三十六年城復湮没河決北大隄由城武金鄉入運三十八年四十

   四年復太決曹縣萬厯五年決曹縣韋家樓十五年決荆隆口衝潰曹縣白茅村長隄二十一年以

   後連決單縣之黄堌口二十年決單縣蘇莊三十五年決單縣東南崇禎二年決曹縣十四鋪口四

   年決單縣流河口五年至十年連決曹縣曹家口 本朝順治元年決單縣柳河口二年決曹縣流

   通口七年決荆隆口朱源塞口康熙元年決曹縣石香爐口八年決曹縣牛氏屯及單縣瞧龍寺俱