Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   兼賓客爲太子授經既而太子爲讒所乘肅因入見言天下大本不可輕動意致深切帝爲動容朝

   廷謂肅臨義不可奪挺挺有大臣節會昌五年檢校尚書右僕射同中書門下平章事與李德𥙿

   協心輔政宣宗即位罷爲荆南節度使卒諡文𥳑孫仁規仁表皆豪爽有文劉瑑仁軌五世

   孫第進士遷左拾遺諫罷武宗方士言多懇愊大中初擢翰林學士宣宗始復關隴書詔夜數十瑑

   捉筆遽成辭皆允切遷刑部侍郎乃裒彚敕令可用者由武徳訖大中凡二千八百五十六事參訂

   重輕號大中刑律統𩔖以聞法家推其詳進宣武軍節度使徙河東節度使未幾詔同中書門下平

   章事領度支加工部尚書卒鄭從讜澣子及進士第𥙷校書郎咸通中爲吏部侍郎銓次

   明允出爲河東節度徙定武以善最聞改嶺南節度交廣晏然僖宗立召爲刑部尚書擢同中書門

   下平章事河東兵亂復拜河東節度兼行營招討使既視事推捕反賊誅其首惡士皆寒毛惕伏中

   和三年召拜司空復秉政以𢇻乞骸骨拜太子太保還第卒諡文忠鄭亞滎陽人爽邁有文舉