Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   太學五經經置博士武宗初授司空致仕卒覃清正退約位相國所居第不加飾内無妾媵

   朗覃弟始辟山南幕府入遷右拾遺擢起居郎文宗與宰相議政適見朗執筆螭頭下謂曰向所

   論事亦記之乎朕將觀之朗曰臣執筆所書者史也故事天子不觀史帝悅謂宰相曰朗可謂善守

   職者累拜工部尚書同中書門下平章事中人李敬實排朗騶導馳去朗以聞宣宗即斥敬實久之

   以疾自陳罷為太子少師卒鄭澣餘慶子本名涵第進士累遷右𥙷闕敢言無所諱憲宗謂

   餘慶曰涵卿令子而朕直臣也可更相賀遷考功員外郎時刺史或迫吏下紀功愛涵請責觀察使

   以杜其欺文宗立入為侍講學士帝使萃擷經史為要録愛其博而精試舉諸條摘問之隨即酬析

   無留荅因賜金紫服累進尚書左丞出為山南西道節度使以户部尚書召未拜卒諡曰宣子處誨

   文辭秀拔仕厯宣武節度使撰明皇雜錄為時盛傳鄭肅滎陽人以儒世家肅力於學有根柢

   第進士書判拔萃𥙷興平尉累擢太常少卿博士有疑議往咨必據經條荅開成二年拜吏部侍郎