Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  副總管顯肅皇后母自鄭氏再適藴徽宗屢欲以恩進其官輒力辭不受人以為賢韓宗武

  縝之子第進士韓宗彦鎭瀛州辟為河閒令徽宗即位為祕書丞因日食上疏言甚切直哲宗將祔

  廟中㫖索省中書畫甚急宗武言先帝祔廟陛下哀慕方深而丹青之玩索取不己播之於外懼損

  聖德䟽入太后對宰相奬歎除都官員外郎為淮南轉運判官前使者貨上供錢禁庭遣使來索宗

  武奏其狀詞極鯁切坐貶秩罷歸卒路昌衡祥符人起進士至太常博士紹聖中以寶文閣

  待制知開封府進直學士知成都徽宗立上書言頻年以來西方用兵致興大役利源害政侫臣蔽

  主四者皆隂之過盛落職入黨籍卒張克公陽翟人起進士大觀中遷殿中侍御史蔡京再

  相克公與石公弼論其罪京罷累遷右諫議大夫京猶留京師㑹星變克公復論之中其隱慝京致

  仕張商英為相克公拜御史中丞疏其罪十商英罷京復召銜克公弗置徽宗知之徙吏部尚書京

  欲以銓綜稽違中克公既又擿其知貢舉事帝以為所取得人不問居吏部六年卒崔鶠