Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏均乾隆年閒 旌馬普妻張氏儀封人夫亡守節同縣張法行妻𡩋氏李若楠妻汪

   氏盧殿臣妻湯氏李率性妻王氏劉維穎妻張氏田文成妻謝氏郭守城妻蔡氏邱某妻高氏孔懷

   妻楊氏均乾隆年閒 旌李菁妻陳氏鄭州人夫亡守節同川節婦靳永年妻魏氏靳

   永庚妻董氏馮昐妻劉氏李振業妻王氏劉文昌妻張氏羅憲曉妻焦氏劉僖妻張氏王元植妻張

   氏劉義妻王氏王林妻盧氏荆陽鼎妻張氏張曰桂妻趙氏張如珆妻岳氏弓繩武妻孟氏宋宏妻

   李氏烈婦楊考妻徐氏牛淑和妻劉氏宋維芳妻宋氏師窪兒妻樊氏郭生金妻趙氏烈女馬氏女

   均乾隆年聞 旌汪中豪妻蔣氏滎陽人夫亡守節同縣節婦張索靈妻王氏媳

   王氏汪立志妻蘇氏劉善承妻呉氏馬繼遠妻秦氏馬文印妻李氏李霞扆妻徐氏馬顧祖妻史氏

   張子鈍妻李氏毛文繡妻賈氏李來復妻田氏蔡景顔妻賈氏烈婦趙洪祥妻李氏袁仁德妻張氏

   楚辰妮妻孟氏均乾隆年閒 旌于振宗妻蔣氏滎澤人夫亡守節同縣節婦祝