Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  志宋之原廟也真宗以聖祖殿為鴻慶宫奉祀太祖太宗像侍於聖祖之側名神御殿又曰三聖殿

  梁苑在商邱縣東一名兎園亦名修竹園史記梁孝王築東苑方三百餘里西京雜記梁孝王

  苑中有白靈山落猨巖棲龍岫雁池鶴洲鳬島諸宫觀相連奇果佳樹瑰禽異獸靡不畢備水經注

  睢水又東南流厯於竹圃水次綠竹䕃渚菁菁實望世人言梁王竹園元和志兎園在宋城縣東南

  十里九域志兎園中有修竹園漆園在商邱縣東北䝉縣故城中史記莊子列傳周嘗為漆園

  吏注括地志云漆園故城在曹州冤句縣北十七里其城古屬䝉縣水經注莊周為䝉之漆園吏郭

  景純所謂漆園有傲吏也王嘉拾遺記莊周隱濠上漆園碎錦園在夏邑縣舊東門外

  衍宅在商邱縣城内宋史杜衍傳衍致仕寓南都凡十年第室卑陋才數十楹老子宅

  在鹿邑縣東括地志苦縣有老子宅古史考苦縣有曲仁里老子里也照碧堂在商邱縣

  南舊城上明統志宋建南都作堂於城上以臨南湖元祜六年留守曾肇重建晁補之有記