Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  姓以安鄰縣人户歸附者寔輒訓譬遣還司官行部吏欲禁訟者寔曰訟以求直禁之理將何伸其

  勿有所拘竟無訟者以沛相賦斂違法解印綬去吏人追思之︹三國︺︹魏︺盧毓涿郡人文

  帝時爲梁睢二郡太守帝以譙舊鄉故徙民充之以爲屯田而譙土地磽瘠百姓窮困毓憫之上表

  徙民于梁使就沃衍失帝意左遷睢陽典農校尉心在利民躬自臨視擇居美田百姓賴之

  渙扶樂人文帝時爲梁相渙每敕諸縣務存鰥寡高年表異孝子貞婦爲政崇教訓恕思而後行

  外温柔而内剛斷以病去官百姓思之︹唐︺李峘開元時爲睢陽太守以清簡爲二千石最

  李錫成紀人天寶中拜虞城令邑中有大猾錫訓以義遂爲純人易其里曰大中正之里官宅

  舊井水清而味苦錫甞之笑曰既清且苦足符吾志後變爲甘泉張巡南陽人天寶中調真

  源令土多豪猾大吏華南金樹威恣肆巡以法誅之赦餘黨莫不改行遷善安祿山反巡起兵討賊

  會賊將楊朝宗謀趨寕陵巡與太守許遠合兵討賊拜河南節度副使守睢陽賊將尹子奇以十餘