Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  萬衆來攻守數月城中食盡援絶殺愛妾饗士羅雀掘鼠而食城陷罵賊死神色不撓詔圖巡遠像

  於淩烟閣睢陽立雙忠廟祀之許遠新城人天寶中爲睢陽太守賊圍睢陽遠與張巡合兵拒

  守自以才不及巡軍事一以禀巡而巳專治軍糧戰具城陷被執至偃師不屈見害南霽雲

  頓邱人張巡守睢陽以霽雲爲將與雷萬春擊賊寕陵北殺萬餘人尹子奇來攻巡使霽雲數敗之

  射子奇中目圍急霽雲如臨淮告急於賀蘭進明進明無出師意愛霽雲壯欲留之爲大饗霽雲泣

  曰睢陽士不粒食巳彌月矣義不忍食因拔佩刀斷指一座大驚爲出涕卒不食去城陷死之

  萬春張巡守睢陽萬春爲偏將令狐潮圍雍邱萬春立城上與潮語伏弩發六矢著面萬春不

  動潮疑刻木人諜得其實乃大驚遥謂巡曰向見雷將軍知君之令嚴矣後睢陽陷與巡俱死難

  姚誾洛陽人本城父令與張巡同守睢陽城陷死之高承簡幽州人德宗時爲宋州

  史宣武將李㝏反遣使責財於宋承簡囚之前後數輩輒繫獄一日并出斬於牙門威震部中㝏悉