Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  睢州學在州治西明洪武三年嘉靖二十一年修 本朝順治二年徙建南城康𤋮十年

  修湯斌為記入學額數二十名柘城縣學在縣治東南明洪武三年建後圯於水成化三

  年重建 本朝順治二年十年重修入學額數十二名范文正公書院在府城東

  門内明萬厯三十九年建甯城書院在寕陵縣治東 本乾隆十二年鳴鹿

  書院在鹿邑縣治東 本康熙二十八年崇正書院在夏邑縣治西明嘉靖中

  澮濱書院在永城縣南二十五里澮河之濱元縣尹張思立建錦襄書院

  在睢州治東北駱駝岡上祀二程子嘉靖四年建 本朝康𤋮九年修

 ︹户口︺原額人丁二十一萬二千三百九十八今滋生男婦大小共三百二十八萬七千八百八十六

  名口計六十五萬二千一百一十户

 ︹田賦︺田地八萬八千二百七十六頃五十六畝額徴地丁正雜銀三十五萬四千五百二十四兩一