Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  錢三分正兑改兑米一百三石一斗有奇麥三千八百八十九石一斗有奇豆五千三百四十九石

  一斗有奇耗米三十石四斗有奇耗麥六百六十二石二斗有奇耗豆一千一百二十四石四斗有

  

 ︹山川︺隱山在鹿邑縣東十三里巑岏起伏望之常有雲氣世傳陳摶鍊丹處又陰靈山在縣東

  十一里與隱山對峙柏山在永城縣東南二十五里澮水北碭山在永城縣北八十里

  與江南碭山縣接界亦曰宕山上有紫氣巖史記高祖本紀髙祖隱於芒碭山澤巖石之間漢書地

  理志梁國碭山出文石元和志碭山縣碭山南去永城縣五十里為二縣之界詳見江南徐州府

  按碭山又有磨山白毛石洞黄土戯山之稱延亘幾二十里唐咸通九年龎勛作亂居民逃匿磨山

  上即虞山在永城縣北九十里一名魚山山前有釣臺存焉亦與江南碭山縣接界隋書

  地理志碭山有魚山恒山在睢州西北十二里崒嵂南向為州主山廓山在柘城縣東北