Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   甘露嶺在寕陵縣西五里寰中記隋開皇十三年幸岱至此甘露降因名横嶺

   在鹿邑縣西南二十五里縣志自西北而東南延亘二十餘里金鎖嶺在睢州治後其形窿

   然而高避水患者多趨其上河隄嶺在雎州東南三十里杏岡在商邱縣東南十五

   里又青岡在縣南十八里三王岡在商邱縣西北寰宇記三王陵在宋城縣西北四十五里

   鎮頭岡在寕陵縣南三十五里又駝腰岡在縣西南十里虎頭岡在鹿邑縣西四

   稍閊在虞城縣東南二十五里又大岡在縣西北三里柱岡在縣東北四十里縣地平衍

   無山惟三岡有環統屈曲之勢黄閊在睢州東南四十里又三里有安陵閊其州南四十里為

   平岡西七里為黎岡西南三十里為長岡相近有中岡厚臺岡又恒山之西有青岡山北二里有澗

   岡其州北為龍塘岡曠德岡二十五里有荆山岡五十里有野鷄岡駱駝岡在睢州東北名

   勝志壁立蒼翠起伏如駝其北有桃花祠曲岡在柘城縣北三十里西三十里有霸王岡西北