Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   遼東餉皆勵清操厯荆州知府以治行聞遷右僉都御史巡撫湖廣畫便宜十事上之復奏行救荒

   四事時張居正綜覈吏治諸司振飭賢特爲巡撫㓂再撫山東奏免積逋銀米七十萬賢敏於政事

   受知居正以知府驟遷巡撫人不以爲私終南京吏部尚書曹亨鳳孫嘉靖進士授刑部主

   事權貴請託皆不納遷兖州知府討平部内積盜政嚴治肅課爲山東冠擢湖廣副使遼王憲㸅素

   驕恣憚亨爲斂戢穆宗立擢右僉都御史巡撫真定有聲隆慶時厯南京工部尚書劾織造中官嵗

   冒水衡錢不貲忤㫖致仕歸趙謨信陽人諸生父卒於廣西之南丹謨徒步六千里扶櫬歸

   廬墓三年蝗不入境盜不敢犯嘉靖中𫉬旌後爲景州訓導李本固汝陽人萬厯進士由

   知縣擢御史巡視十庫力糾大璫出按三秦懲貪墨抑驕帥壓强藩復按雲南豪右屏跡報命入都

   疏請册立東宫削籍歸光宗立召起厯南京大理寺卿傅振商汝陽人萬厯進士選庶吉

   士改御史按畿南惡少劉應第煽亂當時有借事倖功者振商檄所司不得株連得解者千餘家累