Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遷右副都御史巡撫南贛以計縛巨寇邱囊等遷南京兵部侍郎時魏黨懐寕侯孫承廕毒軍蠧民

  道路以目振商彈之崇禎時進兵部尚書卒諡莊毅秦鎬汝陽人性至孝家貧絶意仕進肆力

  古文辭御史李日宣薦於朝與劉伯宗萬茂先譚元春同被徵命鎬堅不就後流寇陷城脅之不從

  絶粒死時年八十二先甞自題墓石云人間貧孝子地下老書生著有頭責齋集八卷髣園銷夏錄

  袁永基汝陽人世襲汝寕所千户闖賊攻汝登陴永基手刃數賊度勢不能支歸與母

  訣束甲出短兵巷戰身被數創死郭正諤汝陽人諸生流寇破汝居民奔竄其母老不能

  行正諤負之賊至令置其母正諤不從俱被害劉時寵上蔡人有孝行崇禎中流寇陷城其

  父宗祀年老不能行命之速避遂自殺時寵慟哭刺死一子三女夫婦並自剄其妹適歸亦從死

  楊士英西平人由恩貢任懷仁知縣居官廉能母老乞歸養崇禎九年流寇抵境被執誘之

  降士英大罵賊怒殺之媳王氏亦罵賊死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍張士傑