Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宇記湖城縣隋於古上陽宫置唐乾元三年又移於上陽宫東南一里即今地也宋𤋮寕四年省入

  靈寶元豐元年復置金因之元至正元年省入闅鄉闅鄉故城在今闅鄉縣西本古湖縣

  鄉名漢書戾太子傳以湖闅鄉邪里聚為戾園注孟康曰闅古𨶑字後漢志宏農郡湖有𨶑鄉水經

  注玉澗水又北逕闅鄉城西魏尚書僕射闅鄉侯河東衛伯儒之故邑元和志周明帝二年置闅鄉

  開皇三年廢十六年移湖城縣於今所改名闅鄉縣縣志故城在縣西四十里又有故縣鄉在縣

  西南三十里陜縣廢縣今州治周初周公召公於此分治史記秦孝公元年東圍陜城

  又惠文王十三年使張儀取陜出其人以與魏漢置縣後漢因之晉永和十一年秦苻生以苻庾為

  豫州牧鎮陜城太和四年苻堅以鄧羌為洛州刺史鎮陜城五年又以桓寅為宏農太守戍陜城後

  始光三年造將軍周㡬等襲夏陜城宏農太守曹達棄城走自是遂為宏農郡治太和中紿為陜

  州治後又改縣曰北陜隋初仍為陜縣大業初改屬河南郡唐復為陜州治五代宋元因之明初省