Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五郎壩巡司 本朝順治年間裁乾隆四十八年移西安府水利通判駐五郎關嘉慶五年分長安

  盩厔洋縣石泉鎮安五縣邊境地改置寕陜廳同知屬西安府

 ︹形勢︺金城千里天府之國漢書張良傳被山帶河四塞以

  為固婁敬汧隴以東商洛以西厥壤肥饒所謂陸

  海之地東方朔傳踐華為城因河為池漢賈誼過秦論左據函

  谷二崤之阻表以太華終南之山右界襃斜隴首

  之險帶以洪河涇渭之川班固西都賦

 ︹風俗︺文王作豐武王治鎬故其民猶有先王之遺風

  好稼穡植五穀地重重為邪及漢都長安四方輻

  輳地小人衆故其民益玩巧而事末史記貨殖傳雍州