Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


   鄠縣城周六里有竒門四四面有池深一丈五尺大定二十三年建 本朝康熙二十年

   乾隆十一年慶二十一年重修藍田縣城周四里有竒門四西南隅水門一池深二

   嘉靖二年因晉舊址建 本朝順治十六年乾隆十七年重修涇陽縣城周五里有

   竒門四四面有池深七尺元末因舊址改建明成化崇禎間増修 本朝乾隆二十七年重修

   原縣城周九里有竒門四水門二北臨清河東西南三面有池廣五丈元至元二十四年

   築明初增築西郭周不及二里門二嘉靖三十六年築北郭周四里有竒門四崇禎中又増築東郭

   周二里有竒門二 本朝乾隆十一年二十五年修嘉慶二十一年重修盩厔縣城

   里有竒門四池廣三丈五尺 本朝康熙元年因舊址重建十七年修乾隆十三年重修渭南

   縣城周七里有竒門四池深一丈五尺隋大業元年建明嘉靖三十五年拓築隆慶初甃甎

   本朝雍正七年乾隆十四年重修富平縣城周三里門四池深一丈明正統初土築嘉