Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  史十五員舊有興平縣店張驛驛丞乾隆十八年

  延安府知府 同知駐安邊堡乾隆四年設府學敎授 訓

  導 照磨 知縣十員膚施安塞甘泉安定保安宜川延川延長定邊

  縣丞甘泉駐臨青鎮嘉慶二十一年設舊有定邊縣縣丞乾隆五十九年裁鹽大使

  改設嘉慶十一年裁十九年復設二十一年復裁縣學敎諭二員膚施安塞

  訓導八員甘泉安定保安宜川延川延長定邊靖邊巡檢靖邊屬寕條梁乾隆

  二十年設典史十員

  鳳翔府知府 通判 府學敎授 訓導 經厯

  舊有司獄乾隆三十八年裁知州州同駐長寕驛州學學正

  訓導 吏目 知縣七員鳳翔岐山寶雞扶風郿麟遊⿰氵幵 -- 汧