Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   廳學訓導二員均嘉慶十六年設主簿駐江口舊為長安縣斗門鎮主

   簿乾隆三十八年設嘉慶七年移駐今所改隸寕陜廳巡檢二員孝義寕陜俱兼

   司獄乾隆四十七年設寕陜舊有四畝地巡嘉慶七年設十三年移駐新城十八年裁

   州耀州學學正 訓導 吏目 知縣十五員

   長安咸寕咸陽興平臨潼高陵鄠藍田涇陽三原盩厔渭南富平醴泉同官縣丞十

   員咸陽臨潼三原均駐縣城長安咸寕興平涇陽盩厔渭南富平舊均駐縣城乾隆十年

   盩厔縣丞駐祖庵鎮渭南縣丞駐下邽鎮富平縣丞駐美原堡二十六年移興平縣丞駐店張

   鎮二十九年移咸寕縣丞駐灞橋四十二年移涇陽縣丞駐治峪鎮嘉慶七年移長安縣丞駐

   子午鎮移咸寕縣灞橋縣丞駐尹家衞縣學敎諭十四員長安咸寕咸陽

   興平臨潼高陵鄠藍田涇陽三原盩厔渭南富平醴泉訓導十五員 典