Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  兵備僉事陳故賊衝𡻕被蹂躪永傑繕城修備李自成賊數十萬衆來攻遣使説降斬其頭懸城上

  賊怒攻破之永傑格殺數賊身中數刀大罵而死贈光祿卿

 ︹本朝︺王雄寕遠人順治五年河西囘變征𠞰有㓛授遊擊領兵征川擒郝揺旗恢復武隆等八

  州縣累官至西寕總兵孟家棟隴西人順治初授萊州通判始入境憩於新興鎭有賊數

  百騎直逼旅次居民各散家棟獨坐從容語賊曰我若公祖官當撫汝若果改前吾為汝謀不至汝

  失所賊皆下馬羅拜去及抵任賊果率衆來歸家棟為白於憲司安插得所自是境無盜嗣值軍需

  旁午家棟調劑緩急民不至困軍需不乏尋晉開封府同知値兵燹後招徠撫字民有生聚之樂會

  河决金龍家棟寢食河干與役者同勞苦河工始成升知河間府汰猾吏革驛𡚁調和兵民修葺學

  校去官之日士民泣送年八十六終黃虞再伏羌人任江西奉新令時吏骫民疲積負甚多

  冊籍混淆前令坐累者數人虞再密訪得積胥某俾鍵户造籍以報曰成則賞否則杖死胥惴惴奉