Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 法逾旬呈籍完欠井然積逋盡清由是稱神明秩滿士民搆祠以祀後𣙜關滸墅蠲除苛政視學江

 西兼督驛傳事務時值滇逆之變虞再獨鎭靜自如密畫戰守計當事倚重以父憂歸王萬

 祥㑹寕人初隸王進寶麾下每遇敵輒奮勇先登從復臨鞏平涼諸郡進取漢中攻武關以功擢

 興化總兵改鎭臺灣進福建提督在任十七年得軍民心閩人為立生祠楊慶隴西人幼穎悟

 五六嵗從父授書卽能了大義及長篤志實學以窮理慎獨為要中年屏科舉之業凡制度典章名

 物莫不探索原委所著有大成通志及佐同錄諸書百餘卷何明通隴西人性純孝母臂

 生疽醫藥莫效明通吮血出毒母亡擗踊哭泣殯日一慟而絶乾隆三年 旌鞏建豐

 康熙癸巳進士入翰林典試四川號稱得士督學雲南絶請託拔寒畯士咸頌之厯官翰林院侍

 讀學士卒乾隆二十九年奉  㫖祀鄉賢祠李振藻安定人順治乙酉舉於鄉令淄

 川未嘗輕杖一人民咸感之去任貧無以歸士民出資佐之殁祀鄉賢祠董紳岷州人順治乙