Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏王賓妻侯氏俱乾隆年閒 旌陳俊傑妻曹氏洮州廳人夫亡守節撫孤成立

   又同廳節婦馬建邦妻張氏孟魁璧妻侯氏俱乾隆年閒 旌王梓妻楊氏隴西人夫

   亡守節又同邑節婦張其夢妻康氏宋懷琇妻趙氏范光樞妻李氏董還樸妻張氏關居易妻王氏

   孟耀光妻張氏魚翼妻蔣氏王綬章妻王氏郝志禮妻車氏曹鍾岳妻安氏雷作明妻趙氏曹奠江

   妻孟氏宋三德妻霍氏烈婦董(⿱艹石)元妻王氏夫亡孝事孀姑姑殁盡禮盡哀遣孤子數千里覓叔還

   家拜泣囑以葬事曰未亡人今日了終身大事矣夜以孝帶縊柩側烈女喬女娃子喬得庫之女被

   喬増娃以言𭟼捐軀明志俱嘉慶年閒 旌楊作仁妻安氏安定人夫亡守節撫

   孤姪如己子又同邑節婦孟璸妻康氏張演妻安氏賈綵妻剡氏俱嘉慶年閒 旌陶河濱

   妻張氏㑹寕人夫亡守節又同邑節婦和彩元妻汶氏王之溥妻李氏郭定中妻范氏張見

   龍妻范氏周承發妻任氏范成彥妻南氏楊建元妻柳氏呉文蔚妻周氏唐殿魁妻張氏和鋭元妻