Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  琇妻張氏付俊妻張氏李懋學妻令氏杜天眷妻頡氏董大有妻趙氏祿君受妻頡氏王鞠躬妻杜

  氏又賀楊氏楊吉氏劉党氏張王氏王劉氏李趙氏王李氏許馬氏俱乾隆年聞 旌楊對

  廷妻安氏伏羌人夫亡守節撫孤成立又同邑節婦安順理妻王氏李清瑛妻蒲氏魏有

  容妻安氏楊邦譽妻姚氏門作聖妻宋氏寇承召妻黄氏謝士彥妻蔣氏賈寬妻廖氏謝思聰妻王

  氏廖福周妻梁氏陳適中妻賈氏潘王秀妻王氏安世亨妻黃氏謝寅妻張氏俱乾隆年閒 旌

  李資仁妻謝氏伏羌人夫亡守節孝養舅姑年至一百二𡻕又同邑蔣克仁妻魏氏

  孝養舅姑年至百𡻕五世同堂俱乾隆年閒 旌李殿元妻孟氏西和人夫亡事

  舅姑盡孝又同邑節婦伍昂飛妻趙氏張修士妻石氏曹天原妻張氏蒲永芳妻徐氏張晟妻局氏

  俱乾隆年閒 旌孟太慶妻張氏岷州人夫亡翁老病氏事之盡孝教子成立又

  同州節婦馬樹熾妻李氏包如明妻牟氏王瑗妻劉氏周志才妻王氏潘廷弼妻包氏常登元妻王