Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  妻何氏呉山璜妻王氏董自周妻康氏路生環妻和氏烈婦張世甲妻范氏俱乾隆年閒 旌

  鵬翊妻曹氏通渭人夫亡守節又同邑節婦任維里妻蘇氏王杲日妻張氏王信資妻

  白氏姚以恭妻李氏李朝賀妻王氏王禮賢妻姚氏南維新妻姜氏李爾唐妻何氏李醇妻冉氏張

  景中妻楊氏王純德妻張氏馬之漢妻張氏馬福星妻張氏張思恭妻章氏孫戴榮妻楊氏俱乾隆

  年閒 旌趙修儒妻王氏漳縣人夫亡守節又同邑節婦趙師典妻包氏成文岐妻

  馬氏趙具良妻東氏包自德妻李氏岳本立妻楊氏岳本尚妻王氏董盤妻趙氏俱乾隆年閒 旌

  許廷佐妻王氏寕遠人夫亡守節五十餘年又同邑節婦魏繼統妻汪氏鞏好仁妻

  李氏張士强妻姚氏張居廣妻楊氏李振唐妻邢氏宋養成妻朱氏張丕振妻李氏潘文烈妻謝氏

  徐必茂妻陳氏侯丕承妻徐氏侯嘉德妻李氏楊寅妻唐氏侯進福妻楊氏孝欽明妻車氏鄧依仁

  妻郭氏孫煥妻頡氏汪敦化妻紀氏魏嚴妻王氏馬純德妻周氏汪國民妻楊氏李造唐妻馬氏關