Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   堡在鎮番縣東北二十五里北至大邊六里城周一里有奇明萬厯九年因舊開築又青松堡在

   縣西南三十里城周一百二十丈明天順三年西北至邊俱五里舊皆設官兵戍守 本朝初悉

   裁縣東南灰圈子有鎮番營牧馬厰眞景堡在永昌縣東二十里東至武威縣柔遠驛五十

   里城周一百八十丈明置驛於此永安堡在永昌縣東一百二十里東至鎮番縣蔡旗堡

   三十里北至邊牆二十里城周三百二十丈今設把總水磨川堡在永昌縣西二十里

   城周一百八十丈明置關并驛於此為大黃山部落貨馬市酒之場新城堡在永昌縣西少

   南七十里東至詹詹口六十里北至焉支山五十里城周一里 本朝初設守備今改都司距營十

   五里石頭溝有牧馬厰高古城堡在永昌縣西九十里東至新城堡四十里西至甘州

   府大馬營九十里城周一里有奇 本朝設遊擊駐防乾隆三十六年裁今設千總距營二十里大

   黃山小川口有牧馬厰境外隘口有七堡北一里為大黃山山之西麓即大草灘廣一百里橫八九