Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  成什七言律恭依  皇祖巡幸杭州詩五曡韻又韻玉館曡乙酉詩韻詩四十九年有恭依

   皇祖巡幸杭州詩六曡韻又題琅玕瀟照再豐乙酉韻詩五依  皇祖呉山詩韻詩曹學

  佺名勝志由崖而上奇石崚嶒名瑞石山上有瑞石洞 本朝乾隆二十二年二十七年三十年四

  十五年  高宗巡幸並有  御製詩左爲紫陽洞乾隆四十五年有  御製詩七絶

  一首側爲槖駝峯旁有巨石嵌空名飛來石乾隆二十二年二十七年三十年四十五年並有

  御製詩後有青衣洞有泉曰青衣泉遡山西上有寳月山東北爲蛾眉山又東爲淺山正東爲金

  地山金地之支爲竹園山宋臨安尹趙與𥲅建閣其上扁曰竹山淺山之支爲七寳山有青霞洞七

  寳之支即瑞石山也諸山蔓衍相屬總曰呉山又有雲居山在呉山西上有雲居寺又名聖水寺爲

  中峯駐錫定山在錢塘縣東南四十里酈道元水經注縣東有定已諸山皆西臨浙江樂史太

  平寰宇記定山在縣南四十七里突出浙江數百丈江濤至此輒抑聲過此便雷吼霆怒上有可避