Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  濤處行者賴之舊志一名獅子山浮山在錢塘縣東南四十五里咸淳志蘇軾守杭日開河

  奏云潮水自海門東來𫝑若雷霆而浮山峙於江中與漁浦諸山相望犬牙錯入以亂潮水洄洑激

  射其怒百倍沙磧轉移狀若鬼今號浮山頭最為險處龍山在錢塘縣南五里一名卧龍山

  又名龍華山天目分支沿江蜿蜒而東結脈於此淳熙十二年大閲於龍山南下為包家山有冷

  水峪多桃花為春日遊覽之勝名桃花關又有育王山即龍山峯之最高者有登雲臺乃錢氏郊天

  之所宋圜丘亦在焉有靈化洞深百餘歩南屏山在錢塘縣西南三里峯巒聳秀環立若屏

  中穿一洞上有石壁刻宋司馬光書 本朝乾隆三十年  高宗純皇帝臨幸有  御製

  䇿馬由南屏復至天竺詩北有凈慈寺寺前一峯曰雷峯上有塔呉越王妃建 本朝乾隆四十五

  年  高宗純皇帝南巡有  御製詠雷峯塔七律詩其西為九曜山去城五里餘山西南

  為太子灣以宋莊文景獻二太子欑園而名大慈山在錢塘縣西南十里九曜山西圓岡