Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 瑪瑙名瑪瑙坡舊有瑪瑙石院晉開運三年錢氏建宋治平二年賜額寳勝寺 本朝乾隆四十五

 年  高宗純皇帝臨幸  賜香雲普觀扁額  御製詩五律一首四十九年有

  御製題瑪瑙寺用庚子韻詩鳯林寺在錢塘縣葛嶺西俗稱喜鵲寺唐烏窠禪師道場

 普明寺在錢塘縣西馬塍唐太宗時建名普曜院後更今名明天順閒復賜額圓照

 寺在仁和縣天開河 本朝順治間建  勅賜寺額雍正十一年奉  㫖重修

 御書法輪宏轉扁額勝果寺在仁和縣鳯凰山右隋建有排衙石石洞郭公泉月巖唐僧處

 默有詩 本朝乾隆三十年  高宗純皇帝臨幸  賜阿閣禪枝扁額  御製五言

 律詩一章四十九年有 御製題勝果寺詩 化 度寺在仁和縣江漲橋梁天監間朱

 異捨宅為寺名衆安宋治平初改今額安國寺在海寕州治西唐建名鎮國海昌院宋大

 中祥符閒改今額内有大悲閣宋蘇軾記 本乾隆二十七年  賜法海安禪扁額