Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  如寺在海寕州東黄灣菩提山晉干寶捨宅為寺宋治平初賜今額碧雲寺在海寕州

  沈山東北鉢盂嶺下竹樹森密泉石幽峭擅一方蘭若之勝唐大厯閒創 本朝順治閒重建

  修寺在富陽縣治西唐建寺近江潮汐可觀往來者多遊息焉興聖萬夀寺

  杭縣西北徑山唐代宗時僧法欽居此本名徑山寺宋孝宗賜今額寺門有蘇軾題句昭明

  寺在臨安縣東天目山梁建昭明太子修禪處 本朝雍正中  御書普照大千扁額

  源寺在於潛縣天目山獅子巖右元建名獅子正宗寺 本朝康熙初僧玉琳重建後燬雍正

  十一年重建 賜今額 寂 照寺在於潛縣南二里唐大中閒建中有緑筠軒蘇軾有

  碧沼寺在新城縣南七里即安國院晉郭文嘗隱於此咸和二年人為立祠呉越時因

  碧沼清澈遂題額曰碧沼寺治平寺在昌化縣治西唐建寺後有山磅礴為武隆支岡松

  竹蒼翠猶屏障秀絶可觀韜光庵在錢塘縣靈隱山唐僧韜光所居白居易名其堂曰法安