Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  内有金蓮池 本朝乾隆十六年  高宗純皇帝臨幸  賜靈岑日觀扁額有  御

  製韜光及再至韜光詩二十二年有  御製韜光庵及過靈隱至韜光坐金蓮池上用白居易

  寄韜光禪師韻諸詩二十七年有  御製韜光庵及金蓮池詩三十年有  御製韜光庵

  曡舊作韻及韜光庵雜詠諸詩四十五年有 御製韜光庵及韜光庵再疊舊作韻詩又近有

  普圓院乾隆四十五年  賜香界霏春扁額有  御製遊普圓院詩四十九年有

  御製韜光庵詩二首又韜光庵三曡舊作韻詩夀星院在錢塘縣葛嶺晉天福八年建内有

  寒碧軒盃泉觀臺此君軒四景宋蘇軾皆有詩本朝乾隆四十五年  高宗純皇帝臨幸有

   御製用蘇東坡韻詩四首紫陽庵在錢塘縣瑞石山宋嘉定閒建舊名集慶堂元

  改今名 本朝雍正十二年  勅修又有重陽庵在呉山之右青衣洞洞霄宫

  杭縣西南大滌洞漢元封三年於大滌洞投龍𥳑為祈福所唐宏道初建天柱觀乾寕二年錢鏐重