Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   就常客松江躬親稼穡暇則休於樹隂有所得摘葉書之貯一破盎十年積盎以十數一日發而錄

   之得三十卷名輟耕錄又葺説郛書史㑹要四書備遺傳於世徐一夔字大章天台人工文

   洪武二年詔纂修禮書一夔與焉明年書成將續修元史王禕為總裁官以一䕫薦一夔遺書論史

   宜置日厯甚詳核以疾辭不至未幾用薦教授杭州召修大明日厯書成將授翰林院官又以足疾

   辭賜文綺遣還朱右字伯賢臨海人元末屢舉不就洪武初宋濂薦修元史史成辭歸以徵修

   日厯寶訓授翰林編修遷晉府右長史卒於官陳圭黄巖人洪武時父叔宏為仇所訐當死圭

   詣闕上章曰臣為子不能諫父致陷不義罪當死乞原父使自新帝大喜曰不謂今日有此孝子宜

   救其父以風勵天下刑部尚書開濟奏不宜屈法乃聽圭代而戍其父雲南葉伯臣

   升寕海人以國子生授平遥訓導洪武九年因災異上書凡數千言曰分封太侈曰用刑太繁曰求

   治太速帝覽書大怒命繫刑部瘐死獄中福王時追贈御史諡忠愍郭濬字士淵寕海人伉爽