Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   不羣師事宋濂與方孝孺為友洪武九年以諸生貢太學應詔上書論當時急務甚切召對忤㫖令

   學於太學同學嫉之與學官語不合誣奏抵罪以死鄭士利字好義寕海人兄士元剛直有

   才學由進士授懷慶府同知擢湖廣按察司僉事屢觸權貴怒洪武九年考校錢穀冊書空印事覺

   凡主印者論死佐貳以下搒一百戍逺方臺吏因陷士元遂繫獄帝方盛怒莫敢諫㑹星變求言士

   利方欲上書既而讀詔有假公言私者罪恐禍及兄待士元免死出乃為書數千言言數事而於空

   印事最詳且言陛下奈何以不足罪之罪而壞足用之材帝覽書大怒下丞相御史雜問士利辭不

   屈與士元皆輸作江浦而竟殺空印者朱煦仙居人善事父母父季用為福州知府洪武十

   八年詔盡逮天下積𡻕官吏為民害者赴京師築城季用居官僅五月亦被逮病不能堪時訴枉令

   嚴至有抵極刑者煦奮曰訴不訴等死耳萬一父緣訴𫉬免即戮死無恨即具狀叩閽太祖悲其意

   立赦季用復其官同時以例復官者十四人同時危貞昉字孟陽臨海諸生父孝先洪武中進士官