Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  被執脅降罵賊不屈遂遇害江之崑字玉隣常山人耿精忠亂賊將呉安邦破常山欲降

  之之崑罵賊不屈與次子世晟俱被害其妻及子婦孫女皆死之鄭大來開化人諸生有

  勇力康熙甲寅閩賊陷城知縣崔華募兵大來團結鄉勇禦之𫉬賊諜數人磔之賊引去後賊復聚

  衆萬餘謀夜襲城時黒霧四塞大來單騎從霧中擊殺數十人猝中鎗死時同戰殁者鄭卓麟鄭振

  祥鄭有忻鄭大卿鄭毛鄭童戴甲毛徐義禮徐白古徐六十徐旦等共十七人汪允祐

  負母避賊棄妻不顧妻投水而死逃至遂安深山中糧盡乞食以奉母母卒廬墓終喪雍正六年

  旌其閭徐灝字景梁常山人康熙十三年閩賊陷城灝父錫德被執酷刑索餉時灝年十四

  以身被翼叩頭流血曰但箠我勿傷吾父賊感其誠兩釋之父病侍湯藥衣不解帶者五年及殁廬

  墓三年猶不忍去族人有爭產不解者灝割己地以釋其爭毛大經西安人以侍衞官雲

  南遊擊乾隆三十一年緬匪滋擾大經防禦虎踞鐵壁等關明年擊賊於猛卯江陣殁同縣吉兆乾