Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隆五十二年以外委隨剿林爽文陣亡俱議卹如例何肇勤江山人官廣西守備乾隆五十

  三年從征黔楚逆苗戰殁同縣周長泰嘉慶七年以都司隨剿楚匪陣亡俱廕卹如例黃廷

  選開化人嘉慶六年 旌表孝子尹子南龍游人嘉慶七年 旌表孝子

 ︹流寓︺︹宋︺孔端友宣聖四十八代孫襲封衍聖公靖康之變與子玠隨高宗南渡因賜第居

  衢終宋之世百六十年皆襲封爵元初封孔子後疑所立或言孔氏子孫寓衢者乃其宗子召孔洙

  赴闕洙以封爵遜於居曲阜者世祖曰違榮而不違道真聖人之後也拜國子祭酒趙子晝

  宋宗室建炎中以公族為侍從衢嚴信饒之民生子多不舉子晝請禁絶之遷知秀州既而奉祠以

  歸寓於衢為崇蘭圃於城南與程俱諸人酧倡其中汪應辰信州玉山人紹興中疏論和議

  秦檜不悦遂請祠歸寓居常山之永年院蓬蒿滿逕一室蕭然饘粥不繼人不堪其憂應辰處之裕

  如益以修身講學為事︹元︺趙友欽宋宗室凡遁甲韜鈐天文厯算之學靡不精究一日