Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

饒州府在江西省治東北三百里東西距五百三十里南北距三百七十里東至浙江衢州府開

  化縣界三百七十里西至南康府都昌縣界一百六十里南至撫州府臨川縣界二百里北至安徽

  池州府建德縣界一百七十里東南至廣信府治四百五十里西南至南昌府治三百里東北至安

  徽徽州府治六百里西北至九江府彭澤縣治三百二十里自府治至 京師五千二十里

︹分野︺天文斗分野星紀之次

︹建置沿革︺禹貢掦州之域春秋時為楚東境後屬吳

  史記吳世家吳王闔閭十一年使太子夫差伐楚取畨戰國屬楚秦置番陽

  縣屬九江郡漢屬豫章郡後漢因之建安十五年

  孫權分置鄱陽郡屬揚州晉元康元年改屬江州