Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   宋齊因之劚掦州梁承聖二年於郡置吳州陳光

   大二年州罷大建十三年復置隋開皇初平陳廢

   郡改置饒州大業初仍為鄱陽郡唐武徳四年

   曰饒州天寶元年仍曰鄱陽郡乾元元年復曰饒

   州屬江南西道五代屬南唐明統志南唐置永平軍宋仍曰

  饒州鄱陽郡屬江南東路元至元十四年升饒州

   路總管府隸江浙行省明初改鄱陽府尋又改饒

   州府屬江西布政使司

  本朝因之屬江西省領縣七

  鄱陽縣附郭東西距二百五十里南北距二百三十五里東至樂平縣界九十里西至南康