Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  龍爬花山在鍾祥縣東北二十里名勝志舊傳臨濟祖師過此百草皆花故名界山

  在鍾祥縣東北一百里接徳安府隨州界城子山在鍾祥縣東北一百里絕頂方池數頃四

  面懸崖峭壁唯一徑可登上有古城基又京山縣東二十里亦有城子山其上亦有古城雞籠

  山在鍾祥縣東北一百里接京山縣界其南有白水巖北有陽明洞中有石屏石笋黄仙

  洞山在鍾祥縣東北一百里相傳黄石公憩此因名有龍潭深不可測一名黄泉洞山即敖水

  發源京山在京山縣東十里一名京源山隋書地理志京山縣有京山倪子山

  在京山縣東南四十五里又東南五里有東龍尾山西龍尾山兩山相並接天門縣界惠亭

  山在京山縣南二里一名鴨嘴山一名鳬山寰宇記山上有石如鴨喙七寶山在京山縣

  南五十里有黑龍洞澨水巾水出焉陵子山在京山縣南六十里有洞旁有石室名帝星井

  纂子山在京山縣南六十里舊志僧竟脫嘗卓錫此山泉水湧出又南十里有佛指山峯尖