Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  如指又南有鴈鳴山相傳漢光武過此聞鴈因名虎爪山在京山縣西南三十里其土可

  陶瓦石可爲石灰 -- 灰 又西南十里有潼泉山磨石山在京山縣西南七十里澨水出焉相近有

  大脊山上有文人蹟亦名大蹟山又西南十里有月掌山寶香山在京山縣西南九十里名

  勝志舊傳慈忍尊者過此手焚異香因名舊志一名石人山有白玉泉流入澨水横嶺山

  在京山縣西八十里一名五泉山有五穴出泉湧如鼎沸又西三十里有沙子山扈家山

  在京山縣西北十五里宋時有扈姓者居此上有古砦摩旗山在京山縣西北六十里上

  有觀元揭徯斯盧摯程海有遊記程文海有碑文大洪山在京山縣西北一百二十里接

  德安府隨州界元和郡縣志大洪山在京山縣西北二百里孤秀爲衆山之傑山多鍾乳張良

  山在京山縣北十里峯巒高峻峭壁閒有一横徑多馬跡寰宇記山有張良走馬路至今不生草

  芭蕉山在京山縣北六十五里大陽山在京山縣北九十里富水出焉羣峯