Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在京山縣東北六十里去五寶巖里許一山蜿蜒東行屈曲相對劃分兩洞中有陂諸谷水所㑹其

   隂皆稻田欲灌溉則決陂北流足則導流南岀上為孔道中空而外不見亦一勝㮣漢水

   陽府宜城縣南流入鍾祥縣界又南流入京山縣界又東南流入潛江縣界又東流入天門縣界又

   東流入漢陽府沔陽州界水經注沔水又東敖水注之又東南與臼水合自荆城東南流逕當陽縣

   之章山東又東右會權口又東南與楊口合又東逕左桑又東合區亮水口又東得合驛口又東謂

   之横桑又東謂之鄭潭又東得合沔又東與力口合府志漢水自宜城縣泰山廟入鍾祥縣境南流

   一百二十里過府城又南流六十里至石牌鎮入荆門州境至沙陽渡口東流一百里復入京山縣

   境東南流至聶家灘又東南流五十里入潛江縣境又東南流一百四十里入天門縣境又東流一

   百里至泊江入沔陽州境臼水在鍾祥縣東南接京山縣界今名臼成河源出聊屈山西流合

   寨子河注於漢水其入漢處謂之臼口左傳定公五年楚王之奔隨也將涉於成臼注江夏竟陵縣