Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山縣西北源出馬跑泉東南流為司户潭又東事與張良山泉匯為湖逕縣西入溾水五星

  橋水在京山縣西北源出沈家泉流逕惠亭山入溾水葉公橋水在京山縣西北

  源出花苑臺泉溉田千頃南流入溾水富水在京山縣東北今名富河源出大洪山東南流

  入徳安府應城縣界水經注富水出竟陵郡新市縣東北大陽山水有二源大富水出山之陽南流

  而左合小富水小富水出山之東而南逕三王城東屈而西南流右合大富水俗謂之大泌水又西

  南流逕杜城西又東南流於安陸界元和志富水南去富水縣一百歩縣志二富水並發大洪山白

  龍池繞金剛坡分東西流至雙河口合流土人謂之撞河又東南流至應城縣西為西河潛水

  在潛江縣東東南流逕漢陽府沔陽州西北合夏氷今名蘆洑河府志蘆洑河自漢江分流為排沙

  渡又南逕潛江縣城東為縣河又南為總口又南為許家口又東至沔陽州柏口至柳口會漕河又

  東播為蔞蒿河又東合夏水是為正流一支自縣河分流為洛江河東入沔陽州界又一支自總口