Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  池河山東流逕新陽縣南又東南流注宵城縣南大湖又南入於沔水是曰力口府志溾水俗名回

  河源出花石巖谷中東南流爲閣流河又東南爲姚家河至京山縣城南爲縣河又東南會縣境諸

  水至天門縣東北逕皁市南謂之皁市河南入蒿臺湖澨水在京山縣西南南流入天門縣

  SKchar水又東流入漢陽府漢川縣界禹貢嶓冢𣻌東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至於大别

  史記索隐三澨孔安國鄭康成以爲水名今竟陵有三參水俗云是三澨水元和志竟陵縣城南臨

  SKchar水寰宇記SKchar水源出長壽縣磨石山東南流名澨水至竟陵縣界名SKchar水府志澨水發源京山縣

  潼泉山仙女洞名司馬河㑹南河流入天門縣界又東南流名魚薪河亦名西江水合揚水河巾水

  河東流爲三SKchar河繞縣城南謂之義河又東流爲漢川縣之竹筒河泗水在京山縣西南南流

  入潛江縣界一名四河又名四SKchar河又名四港河寰宇記泗河在京山縣西四十里東入復州竟陵

  縣界縣志在縣西南一百二十里縣南諸水皆匯此南注於漢名武當口三女橋水