Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   大字唐伏虎禪師居此永樂寺在蘄水縣西北七十里五代晉時建清泉寺

   水縣東北二里東坡志林淸泉寺有王逸少洗筆泉水極甘下臨蘭溪水西流塔山寺

   田縣東一名玉屏山寺唐貞觀閒建芝佛寺在麻城縣東北龍湖北岸建寺時掘地得三芝

   𩔗佛像因名正覺寺在蘄州治南唐四祖道信禪師卓錫於此真慧寺在蘄州東

   二十里唐五祖宏忍禪師卓錫於此大藏寺在廣濟縣東二十餘里唐蔣祖師自暹羅來建

   此居之内有藏經幽居寺在廣濟縣南縣志相傳四祖卓錫於此夜聞龜聲掘地得雲板

   上有靈龜山幽居寺字因名今改曰瓔珠寺東禪寺在黄梅縣西南名勝志東禪寺號𨔷

   花寺乃五祖傳衣鉢於六祖處有六祖簸糠池墜腰石及呉道子傳衣國四祖寺在黄梅縣

   西北雙峯山亦名正覺寺唐武德閒建為四祖道信禪師道塲五祖寺在黃梅縣東北馮茂

   山亦名真慧寺唐咸亨中五祖宏忍禪師建𤫊峯寺在黄梅縣東北烏牙山名勝志靈峯