Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宏治進士官編修武宗立使安南卻其餽厯兩京國子祭酒敎士務實學時鄉邑大水力請大臣往

  賑存活數十萬人嘉靖初尚書林俊言鐸學足以崇雅黜浮行足以廉頑立懦復起刑部侍郎固辭

  卒諡文恪程鴻字子漸竟陵人宏治舉人授通江令民亢而士弛鴻馴之以禮張之以學三年

  變其俗薦剡上丁内艱起復𥙷鹽城令擢判饒州署景鎮司馬遷知南通州所在多惠政鴻邑理學

  魯鐸弟子初鐸任司成時懲弟子無稍貸一生跅弛被楚已而宦達開府呉會或語鴻貴人方怨魯

  先生慎無自言出某門下也鴻曰一脈淵源以苟且取容背之喪厥本矣已入謁開府問公竟陵亦

  識魯祭酒耶曰是業師終身佩之不敢忘豈但識耶開府黙然鴻出即上郡求解綬居家不以棄官

  故語魯氏子弟其大節卓然如此劉㮣字平甫鍾祥人洪子正德進士授行人諫南巡杖死

  㮣有弟渠官雲南巡撫臬官監察御史俱正德進士厯官多異績與弟槊等稱石城五鳯夏寵

  字時承京山人幼有神解讀書五行俱下多綜貫持身方嚴正德閒賊數百人攻其家父昌扞之力