Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  屈呼寵並逃時寵母未葬寵不肯去遂衰服迎賊賊執以去旋感其義釋歸後登鄉薦初杲

  字啟昭潛江人正德進士嘉靖初授御史議大禮引經抗疏忤旨廷杖幾斃後劾都御史席書憸邪

  側目尋轉河南僉事擢雲南叅政乞休商大節字孟堅鍾祥人嘉靖進士知豐城縣厯廣

  東僉事以治行聞累官右僉都御史巡撫保定召理院事諳逹薄都城詔城中居民及四方入應武

  舉者登陴守以大節率五城御史統之發帑金令便宜募士屢條上軍民急務比寇退復命兼管民

  兵經畧京城内外訓練鼓舞軍容甚壯擢右副都御史經畧如故仇鸞惡大節獨為一軍不受節制

  乃請畫地分守大節爭之帝方寵鸞責大節懷奸避難下獄論斬卒於獄隆慶𥘉贈兵部尚書諡端

  愍 諳達舊作俺答今改正王格字汝化京山人嘉靖進士大禮議起格持正論忤張孚敬

  出知永興縣尋擢南京户部主事轉員外監税蘇松升四川僉事調河南僉事分巡河北世宗南巡

  格不肯賂中官乃譖之被逮杖謫穆宗時授太僕寺少卿致任里居五十餘年著詩文百卷奉詔存