Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  問年九十四卒王宗茂字時育京山人嘉靖進士以行人擢南京御史時先後劾嚴嵩者皆

  得禍中外懾其威宗茂拜官甫三月即疏劾嵩負國八罪并劾子世蕃與其黨萬寀不法狀疏上謫

  平陽縣丞隆慶𥘉贈光禄少卿張師載字巨卿潛江人嘉靖進士擢南京給事中時嚴嵩柄

  國師載抗疏劾其黨嵩銜之出為萊州知府嵩令人伺其𨻶竟不可得歐陽柟潛江人事

  親孝一日羣盜入室𫉬其父柟挺以身代賊怒斷指流血父賴免後以歲貢官德興多善政

  錞字鳴叔鍾祥人嘉靖進士知江隂縣倭寇至力戰死之事聞贈廕曾省吾鍾祥人嘉

  靖進士累官四川巡撫平土司祁蠻之亂拓地四百餘里以功進工部尚書高岱字伯宗京

  山人嘉靖進士官𠛬部郎中時董傳策張翀呉時來等疏劾嚴嵩嵩欲致之死岱力言於尚書鄭曉

  得遣戍又為治裝送之出郊嵩大恕會景王之國出為長史岱善屬文採國家大事為鴻猷録又著

  樵論楚漢餘談西曹集弟𡹘皆有才名劉侃字正言京山人嘉靖進士任户部郎廉正有聲