Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/164

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十七事姑以孝聞流賊犯境左良玉師潰沿江大掠胡掖姑避南岡嶺遇亂兵胡泣曰吾甘死姑側

  義不辱於賊溺水死徐䕫妻譚氏竟陵人譚必昌女未嫁夫死誓不適人左良玉潰兵

  掠境逼辱不從遇害徐惟妻唐氏竟陵人二十七而寡流寇逼之不辱死張繼

  登妻曾氏鍾祥人繼登官中書舎人崇禎末城破義不受賊汚自縊死莫一杜

  妻歐陽氏潛江人崇禎末寇掠沔陽一杜偕父逃覓舟呼婦同行婦曰舟甚狹翁在吾願

  死此一杜父既渡復𢌞舟抵岸將載婦𮪍已至殺一杜欲縶婦汚之婦罵曰吾名家子肯近汝賊耶

  賊怒磔之劉賢妻鄭氏竟陵人崇禎末城陷賊欲犯之鄭自焚死楊初泰妻

  徐氏鍾祥人崇禎末城破抱十齡女投天坑水中死同時呉璣妻張氏錦衣百户周鼎臣媳王

  氏生員李陪媳從氏俱以拒賊見殺柴學參妻劉氏潛江人學參為諸生崇禎末募

  郷勇拒賊見𫉬縶之營中學參曰倡首者我也肯靦顔從賊耶賊遂殺之劉見夫死即求偕斃賊百